Skoči na glavno vsebino

Mešani komunalni odpadki

Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki ostanejo, ko povzročitelj iz snovnega toka komunalnih odpadkov izloči ločene frakcije, kosovne odpadke in nevarne odpadke.

  

mesani

 

Med mešane komunalne odpadke (ostanek odpadkov) sodijo:

 • plastificiran papir, celofan,
 • onesnažena embalaža, ki se je ne da očistiti,
 • umazana, z živili prepojena papirnata in plastična embalaža,
 • manjše količine stiropora in zamaščene folije,
 • plenice, higienski vložki,
 • tkanine, usnje, izrabljena obuvala, šiviljski odpadki,
 • vrečke iz sesalcev, lepilni trakovi, kemični svičniki,
 • mačji pesek,
 • kasete, filmi, fotografije,
 • gumijasti izdelki, pluta,
 • porcelan, svetilke,
 • cigaretni ogorki, pometene smeti,
 • plastični izdelki (smučarski čevlji, igrače ...).

 

Med mešane komunalne odpadke NE SODIJO:

vsi odpadki, ki jih lahko oddamo kot ločeno frakcijo:

 • papir,
 • embalaža,
 • nevarni in kosovni odpadki,
 • zeleni vrtni odpad, vejevje,
 • biorazgradljivi kuhinjski odpadki,
 • gradbeni in posebni odpadki, kamenje,
 • bolnišnični odpadki,
 • topli ogorki in pepel,
 • odpadki v tekočem stanju,
 • poginule živali in živalske kože.

 

Če bomo odpadke dosledno zbirali kot ločene frakcije, bo v zabojnikih za ostanek odpadkov vedno dovolj prostora. Če je ob kakšni priložnosti ostanka odpadkov kljub vsemu več, ga odložimo v tipizirano vrečko z logotipom Infrastrukture Bled d.o.o. ali v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu.

 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih

Mešane komunalne odpadke povzročitelj zbira v zabojniku ali vrečki na zbirnem mestu komunalnih odpadkov. Zbirno mesto mora biti čim bliže viru nastajanja odpadkov. Na dan odvoza zabojnik oz. vrečko postavite na prevzemno mesto, ki ga je določil izvajalec javne službe.

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov se uporabljajo tipizirani zabojniki, opremljeni z identifikacijsko nalepko in s čipom.

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov poteka vsakih 14 dni po razporedu za odvoz mešanih komunalnih odpadkov: Koledarji odvozov.

 

 

Zmanjševanje količine mešanih komunalnih odpadkov

Do leta 2020 moramo v Sloveniji ločeno zbrati in predelati polovico mešanih komunalnih odpadkov. V prvih devetih mesecih smo zbrali 4195 ton vseh evidentiranih odpadkov. Od vseh teh odpadkov smo zbrali 1068 ton (25 %) mešanih komunalnih odpadkov in 3127 ton (75 %) ostalih ločenih odpadkov. Evidentirana količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za 199 ton (16 %) manjša v primerjavi z enakim obdobjem lani, zbrana količina vseh vrst embalaže (mešana embalaža, papir in papirnata embalaža ter steklena embalaža) pa za 70 ton (7 %) večja. Prav tako je za 91 ton (28 %) večja zbrana količina biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v primerjavi z lanskim letom.

 

Količine (v tonah) zbranih odpadkov v obdobju od januarja do septembra v zadnjih treh letih

 

 

Papir in papirna embalaža

Mešana embalaža

Steklena embalaža

Mešani komunalni odpadki

Kosovni odpadki

Biorazgradljivi

kuhinjski odpadki

Zeleni vrtni odpad

Gradbeni material

2012

304

325

279

1.389

94

213

221

232

2013

309

350

275

1.267

101

233

290

416

2014

332

381

291

1.068

127

324

256

606

 

Navedeni deleži nam kažejo, da se količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov zmanjšuje na račun ločevanja. Čeprav je količina mešanih odpakov že zdaj manjša od zahtevane, si moramo vsi občani z aktivnim in vestnim ločevanjem odpadkov še naprej prizadevati, da se bo še zmanjševala. Kajti končni cilj je družba BREZ MEŠANIH ODPADKOV (ZERO WASTE).

 

Mešane komunalne odpadke je mogoče odložiti v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu v okviru delovnega časa.

 

Zbirni center

 

Vhod v zbirni center

 

Na vrh