Novice

Javno naročilo: Nakup smetarskega vozila

Javno naročilo: Nakup smetarskega vozila

Z dnem 07. 01. 2021 je bilo na portalu JN objavljeno javno naročilo »Nakup smetarskega vozila«

 

Rok oddaje ponudb: 09. 02. 2021 do 12.00 ure v informacijski sistem e-JN na spletni naslov https://ejn.gov.si/eJN2.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja na teh povezavah:

 

Razpisna dokumentacija

 

OBR-2

 

ESPD

 

Infrastruktura Bled d.o.o.

 

 

 

Na vrh