Skoči na glavno vsebino

Hišni priključek

Vodovodni priključek

Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka (Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled, Ur. l. RS št. 16/09),  z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje (Ur. glasilo slo. občin, št. 18/12) in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

 

Kako do novega vodovodnega priključka?

Izpolnjevati je treba vse pogoje iz soglasij in na sedežu Infrastrukture Bled d.o.o.:

  • podati naročilo za izdelavo hišnega priključka,
  • predložiti dokazilo o plačanem komunalnem prispevku,
  • predložiti gradbeno dovoljenje za objekt.

 

Za objekte, zgrajene pred letom 1967, gradbenega dovoljenja ni treba predložiti, potrebno je le ustrezno potrdilo.

 

Montažo vodovodnega priključka (inštalacijska dela, tlačni preizkus in montažo vodomera) na javni vodovod, razen zemeljskih in ureditvenih del, lahko izvede le upravljavec oziroma s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljeni izvajalec.

 

Izdelava vodovodnega priključka se izvede na stroške uporabnika, prav tako tudi prva vgradnja vodomera na obstoječih priključkih.

 

1 2

 

Obrazec za izdelavo vodovodnega priključka:

 

Kanalizacijski priključek

Izdelave fekalnega kanalizacijskega priključka Infrastruktura Bled d.o.o. ne izvaja.

Dodatne informacije

Na vrh