Količine porabljene vode

leto Gospodinjstva (m3) Drugo (m3) Skupaj (m3)
2002 592.184 346.072 938.256
2003 585.424 358.290 943.714
2004 616.963 363.359 980.322
2005 588.604 366.909 955.513
2006 575.878 344.216 920.094
2007 602.948 316.565 919.513
2008 587.168 328.534 915.702
2009 540.165 323.915 864.080
2010 533.825 329.885 863.710
2011 506.026 347.940 853.966
2012 499.897 350.776 850.673
2013 492.567 331.642 824.209
2014 487.533 339.556 827.089
2015 487.814 357.558 845.372 
2016 469.360 380.831

850.191

2017 485.149 411.898

897.047

2018 470.367 413.675

884.042

 

varčevanje z vodo, pomanjkanje vode 

Varčujmo z vodo!

Poraba vode v svetu se je v zadnjih sto letih povečala za več kot šestkrat.

Na vrh