Skoči na glavno vsebino

Komunalna dejavnost

Občina Bled je ustanovila podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. leta 2000 za upravljanje turistične infrastrukture v občinski lasti in za izvajanje komunalnih dejavnosti. Predmet poslovanja opredeljujeta pogodbi z občino:

  • Pogodba o upravljanju objektov turistične infrastrukture in
    Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe in upravljanju s komunalno infrastrukturo.
     

Poslovanje podjetja je razdeljeno na dva programa, in sicer program Turistična infrastruktura ter program Komunalna infrastruktura. Podjetje skrbi za:

  • upravljanje in vzdrževanje objektov: Grajsko kopališče, Športna dvorana, smučišče Straža, poletno sankališče na Straži,
  • oskrbo s pitno in požarno vodo,
  • ravnanje z odpadki,
  • urejanje kraja ter
  • pokopališko in pogrebno dejavnost.

 

Podjetje je začelo aktivno poslovati 01. 06. 2000, ko je po pogodbi z občino prevzelo upravljanje objektov turistične infrastrukture. V letu 2001 je začelo z izvajanjem prvih dveh komunalnih dejavnosti, torej skupne rabe in pokopališke dejavnosti, vključno s pogrebno dejavnostjo. S 01. 01. 2002 je podjetje prevzelo še preostale komunalne dejavnosti: vodovod, kanalizacijo in ravnanje z odpadki. Področje kanalizacije je bilo s 01. 01. 2003 v celoti preneseno na koncesionarja za izgradnjo čistilne naprave in upravljanje z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda.

 

Na vrh