Skoči na glavno vsebino

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v občini Bled na 14 dni

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v Občini Bled poteka vsakih 14 dni. Mogoče izjeme so praviloma samo večji večstanovanjski objekti – bloki in pogodbeni uporabniki – ter javne ustanove in podjetja, kjer odvozi potekajo v skladu z dogovorom ali potrebami.

 

Odvoz mešane embalaže še naprej poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in papirne embalaže pa enkrat mesečno.

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v občini Gorje na 21 dni

Odvozi mešanih komunalnih odpadkov v občini Gorje (razdeljeno na 3 območja) potekajo vsakih 21 dni.

 

Mogoče izjeme so praviloma samo večji večstanovanjski objekti – bloki in pogodbeni uporabniki – ter javne ustanove in podjetja, kjer odvozi potekajo v skladu z dogovorom ali potrebami. 

 

Odvoz mešane embalaže še naprej poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in papirne embalaže pa enkrat mesečno.

 

In kako poiščete termine odvozov odpadkov v vaši ulici?

Datumi odvoza mešanih komunalnih odpadkov

V razpredelnici za odvoz mešanih komunalnih odpadkov najprej poiščite svojo ulico. Pri tem morate biti pozorni na dan (ponedeljek, torek …) in pa na barvo obrobe kvadratka (siva ali modra) in vogal kvadratka (moder, roza, turkizen), v katerem je vpisana vaša ulica.

 

OBČINA BLED

Primer Alpske ceste: vpisana je v kvadratku s sivo obrobo in na ponedeljek. Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke s črno obrobo (1. odvoz je 3. 1. 2022).

 

OBČINA GORJE

Primer: Poljšica : vpisana je na ponedeljek moder vogal  kvadratka (na 21 dni). Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke z modrim vogalom kvadratka (1. odvoz je 16. 1. 2022).

 

Primer: Podhom : vpisan je na ponedeljek roza vogal  kvadratka (na 21 dni). Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke z roza vogalom kvadratka (1. odvoz je 3. 1. 2022).

 

Primer: Grabče : vpisana je na ponedeljek turkizen vogal  kvadratka (na 21 dni). Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke z turkiznim vogalom kvadratka (1. odvoz je 9. 1. 2022).

 

Datumi odvoza mešane embalaže in papirja ter papirne embalaže

 

V razpredelnici za mešano embalažo in papir ter papirno embalažo poiščite svojo ulico. Pri tem morate biti pozorni na barvo podlage (zelena, oranžna, rumena, modra), na kateri najdete vašo ulico.

 

Primer Alpske ceste: vpisana je na rumeni podlagi. Torej na koledarju poiščete rumene kvadratke (1. odvoz je 12. 1. 2022).

 

Odvoz mešane embalaže v občini Gorje poteka ob torkih vsakih 14 dni in je v koledarju označena z rumeno podlago. 

 

Primer Poljšica: na koledarju poiščete rumene kvadratke (1. odvoz je 3. 1. 2022).

 

Termini odvoza zabojnikov za papir so v občini Bled označeni z zvezdico in ustrezno barvo (1. odvoz za Alpsko cesto je 20. 1. 2022), v občini Gorje pa le z zvezdico (1. odvoz za Poljšico je 6. 1. 2022).

 

 

Odvozi odpadkov na datume v rdečih kvadratkih (praznik) se vedno prenesejo na naslednji dan.

 

 

Koledarji 2023

Občina Bled

 koledar odpadkov bled

odpadek ulice Bled mešana embalaža zeleni vrtni odpad

mešani komunalni odpadki bled ulice

legenda odvoz koledar odpadek bled

Odvoz steklene embalaže poteka vsak četrtek, medtem ko odvoz bioloških kuhinjskih odpadkov poteka vsak ponedeljek. 

 

Občina Gorje

 

koledar odpadki legenda gorjegorje koledar odvoz odpadkov ulice

Odvoz steklene embalaže in bioloških kuhinjskih odpadkov poteka vsak petek. Odvoz zelenega vrtnega odpada poteka med marcem in novembrom v dneh označenih z zelenim okvirjem. Enak okvir označuje tudi odvoz kosovnih odpadkov, le da ta poteka med marcem in majem in septembrom in novembrom. 

Nevarni odpadki 2020

Na vrh