Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v občini Bled na 14 dni

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v Občini Bled poteka vsakih 14 dni. Mogoče izjeme so praviloma samo večji večstanovanjski objekti – bloki in pogodbeni uporabniki – ter javne ustanove in podjetja, kjer odvozi potekajo v skladu z dogovorom ali potrebami.

 

Odvoz mešane embalaže še naprej poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in papirne embalaže pa enkrat mesečno.

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v občini Gorje na 21 dni

Odvozi mešanih komunalnih odpadkov v občini Gorje (razdeljeno na 3 območja) potekajo vsakih 21 dni.

 

Mogoče izjeme so praviloma samo večji večstanovanjski objekti – bloki in pogodbeni uporabniki – ter javne ustanove in podjetja, kjer odvozi potekajo v skladu z dogovorom ali potrebami. 

 

Odvoz mešane embalaže še naprej poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in papirne embalaže pa enkrat mesečno.

 

In kako poiščete termine odvozov odpadkov v vaši ulici?

Datumi odvoza mešanih komunalnih odpadkov

V razpredelnici za odvoz mešanih komunalnih odpadkov najprej poiščite svojo ulico. Pri tem morate biti pozorni na dan (ponedeljek, torek …) in pa na barvo obrobe kvadratka (siva ali modra) in vogal kvadratka (moder, roza, turkizen), v katerem je vpisana vaša ulica.

 

OBČINA BLED

Primer Alpske ceste: vpisana je v kvadratku s sivo obrobo in na ponedeljek. Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke s sivo obrobo (1. odvoz je 8. 1. 2018).

 

OBČINA GORJE

Primer: Poljšica : vpisana je na ponedeljek moder vogal  kvadratka (na 21 dni). Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke z modrim vogalom kvadratka (1. odvoz je 15. 1. 2018).

 

Primer: Podhom : vpisan je na ponedeljek roza vogal  kvadratka (na 21 dni). Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke z roza vogalom kvadratka (1. odvoz je 2. 1. 2018).

 

Primer: Grabče : vpisana je na ponedeljek turkizen vogal  kvadratka (na 21 dni). Torej na koledarju poiščete vse ponedeljke z turkiznim vogalom kvadratka (1. odvoz je 8. 1. 2018).

 

Datumi odvoza mešane embalaže in papirja ter papirne embalaže

 

V razpredelnici za mešano embalažo in papir ter papirno embalažo poiščite svojo ulico. Pri tem morate biti pozorni na barvo podlage (zelena, oranžna, rumena, modra), na kateri najdete vašo ulico.

 

Primer Alpske ceste: vpisana je na rumeni podlagi. Torej na koledarju poiščete rumene kvadratke (1. odvoz je 4. 1. 2018).

 

Primer Poljšica: vpisana je na zeleni podlagi. Torej na koledarju poiščete zelene kvadratke (1. odvoz je 5. 1. 2018).

 

Termini odvoza zabojnikov za papir so označeni z zvezdico in ustrezno barvo (1. odvoz za Alpsko cesto je 19. 1. 2018, za Poljšico pa 5. 1. 2018).

 

Odvozi odpadkov na datume v rdečih kvadratkih (praznik) se vedno prenesejo na naslednji dan.

 

 

Koledarji 2018

koledar MKO embalaža papir

koledar odpadki bled gorje mko embalaža papir

kosovni zelen vrtni odpad koledar bled gorje

termini kosovni zeleni vrtni odpad gradbeni odpadki odvoz

 prevzem nevarni odpadki gorje bled

 

Na vrh