Skoči na glavno vsebino

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki – ravnanje za podjetja

Kuhinjske odpadke je prepovedano mešati z drugimi vrstami odpadkov, prav tako jih je prepovedano rezati, drobiti ali mleti z namenom, da bi jih z odpadno vodo odvajali v javno kanalizacijo oz. greznico. Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora oddajati kuhinjske odpadke zbiralcu iz gostinstva. V skladu s programom za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Bled in Občini Gorje je za vse povzročitelje iz dejavnosti obvezno ločeno zbiranje bioloških kuhinjskih odpadkov in oddajanje pooblaščenim zbiralcem.

 

bio

 

Če za odvoz nimate sklenjene pogodbe s katerim od pooblaščenih zbiralcev, predlagamo, da to čim prej storite oz. da z oddano naročilnico odvažanje kuhinjskih odpadkov zaupate Infrastrukturi Bled. Če imate večje količine tekočih kuhinjskih odpadkov, je obvezna oddaja drugemu pooblaščenemu zbiralcu.

 

Strošek enkratnega odvoza s pranjem in razkuževanjem 120 l zabojnika znaša 10,00 EUR + DDV.

Strošek enkratnega odvoza s pranjem in razkuževanjem 240 l zabojnika znaša 18,00 EUR + DDV.

 

V ceno odvoza ni zajet strošek najema zabojnika za biološke kuhinjske odpadke z ustrezno nalepko in čipom:

mesečni najem 120 l ali 240 l zabojnika: 0,85 EUR.

 

 

Biološke kuhinjske odpadke zbiramo v vodotesnih rjavih zabojnikih velikosti 120 l in 240 l. Odvoz omenjenih odpadkov poteka enkrat tedensko. Ob vsakem odvozu se zabojnik opere in razkuži.

 

V kolikor se boste v vašem podjetju odločili, da boste ločeno zbirali in oddajali biološke kuhinjske odpadke, vas prosimo, da izpolnite spodnjo naročilnico.

 

Naročilnica za redni tedenski odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (podjetja)

 

Če imate več odjemnih mest, za vsako odjemno mesto izpolnite svojo naročilnico. Izpolnjeno naročilnico pošljite na naš fax: 04/578 05 11 oz. naslov: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled.

 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na elektronski naslov ... ali na telefonski številki 04/578 05 12, 04/578 05 35.

Na vrh