Skoči na glavno vsebino

Vzdrževalna dela in investicije

Na vodovodu se izvajajo redna vzdrževalna dela in naloge, skladno z odlokom o javnih gospodarskih službah, kot sledijo:

Upravljavci vodovodnih sistemov prispevamo k varčevanju z vodo z zmanjševanjem vodnih izgub. Zaradi onesnaženosti površinskih voda kar 20 % rib grozi izumrtje.

 • nadzor vodovoda, jaškov in armatur v jaških,
 • nadzor in čiščenje zajetij, raztežilnikov in rezervoarjev,
 • nadzor črpališč,
 • popis vodomerov,
 • menjava vodomerov v skladu z zakonom,
 • čiščenje vodovodov,
 • nadzor hidrantov,
 • popravilo in vzdrževanje ograj na zajetjih,
 • pleskanje vodovodnih armatur v jaških, zajetjih in rezervoarjih,
 • obsekovanje drevja in podrasti na trasi vodovoda, ob vodovodnih objektih in zajetjih,
 • košnja trave ob zajetjih in rezervoarjih,
 • popravilo manjših okvar na vodovodu,
 • dezinfekcija rezervoarjev in pomoč pri odvzemu vzorcev za analizo, redna skrb za nadzor pitne vode (analize) v skladu s pogodbo,
 • zamenjava posameznih cevi na določeni trasi s predhodnim dogovorom z investitorjem,
 • nadzor hišnih priključkov (po potrebi),
 • obnova hišnih priključkov (po posebnem naročilu),
 • nadzor označb ožjih in širših varstvenih pasov,
 • vzdrževanje študije HACCP za področje pitne vode po posameznem vodovodnem sistemu.

 

1 2

 

Poleg navedenih vzdrževalnih del izvajalec vzdrževanja skrbi za dežurno službo zunaj delovnega časa, ob praznikih in nedeljah – štiriindvajset ur dnevno.

Da voda priteče iz pipe vsakič, kadar jo odpremo, se nam zdi povsem samoumevno. A da se to res zgodi, mora upravljavec vodovoda npr. tudi ob drugi uri ponoči odpravljati napake na cevovodu, da zagotovi nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Rednega vzdrževanja vodovodov ni mogoče vnaprej predvideti, planiramo ga lahko le na osnovi izkušenj iz preteklega obdobja.

 

1 2

 

Celoten vodovodni sistem sestavlja približno:

 • 190 km cevovoda,
 • 500 požarnih hidrantov,
 • 3900 hišnih priključkov,
 • 45 drugih objektov.
Na vrh