Skoči na glavno vsebino

Prostor in gradnja objektov

Opisi posameznih aktov in pogoji pridobitve 

 

Projektni pogoji

Projektni pogoji se izdajajo na podlagi 30. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 61/2017) za posege, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.

  • Predložiti je treba vlogo za izdajo projektnih pogojev.
  • Priložiti je treba lokacijsko informacijo in idejno zasnovo oz. projekt.

 

Mnenje

Mnenje se izda na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 61/2017).

  • Izpolniti je treba vlogo za izdajo soglasja k projektnim rešitvam.
  • Priložiti je treba  PGD in PZI v katerem so upoštevani izdani projektni pogoji.

 

Zakonski roki izdaje aktov

  • Projektni pogoji: 15 dni, razen, če je v posebnem zakonu določen daljši rok.
  • Mnenje: 15 dni, razen, če je v posebnem zakonu določen daljši rok.
Na vrh