Skoči na glavno vsebino

 

Zeleni vrtni odpad – ravnanje za občane

Najboljša možnost porabe zelenega vrtnega odpada je kompostiranje na domačem kompostniku (skupaj z biološkimi kuhinjskimi odpadki). Domači kompost je namreč odlično organsko gnojilo. Z njim zemlji vračamo hranljive snovi, izboljšamo njeno strukturo, sposobnost zadrževanja vlage in toplote ter prezračevanja, rastline pa so bolj zdrave in plodovi polnejšega okusa. Prispevamo tudi k varovanju okolja, saj zmanjšamo količino izpustov toplogrednih plinov, hkrati pa še stroške za nakup gnojil (več na povezavi: Kompostiranje).

 

V primeru, da uporabniki  nimate možnosti za hišno kompostiranje oz. tega ne želite početi, lahko uporabite sistem ločenega zbiranja zelenega vrtnega odpada (možnosti so opisane pod sliko).

 

zeleni

 

Občani lahko izbirate med tremi možnostmi ravnanja z zelenim vrtnim odpadom:

  1. ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada z bonom (na povezavi: Koledarji odvozov),
  2. ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada v individualnih zabojnikih (po naročilu),
  3. zbiranje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru na Rečiški cesti 2.

 

 

Zbiranje zelenega vrtnega odpada od vrat do vrat z boni

Ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada je v občinah Bled in Gorje urejeno z individualnim odvozom, ki ga uporabniki naročite z oddanim bonom za odvoz zelenega vrtnega odpada. Bone za odvoz zelenega vrtnega odpada prejmejo vsa gospodinjstva, ki so vključena v sistem ravnanja z odpadki.

Vsak uporabnik prejme 3 bone, vsak pa velja za brezplačen odvoz do 1 m3 zelenega vrtnega odpada.

Zbiranje zelenega vrtnega odpada na prevzemnih mestih izvajamo v pomladnem, poletnem in jesenskem času.

 

Zgoraj omenjene odpadke bomo po vašem predhodnem naročilu prišli iskat k vam na dom. Akcija odvoza zelenega vrtnega odpada je ena od akcij, s katerimi želimo očistiti bivalno okolje in preprečiti nastanek divjih odlagališč.

 

Postopek naročanja odvoza zelenega vrtnega odpada

Z dopisom, praviloma v mesecu februarju, gospodinjstva prejmejo tri bone za odvoz zelenega vrtnega odpada. Z njimi lahko naročite brezplačen odvoz zelenega vrtnega odpada. Bone lahko izkoristite naenkrat ali vsakega posebej. V kolikor bo količina odpadkov večja od upravičene, bomo razliko zaračunali. Bon za brezplačen odvoz ni unovčljiv, če gospodinjstvo redno ne plačuje komunalnih storitev. Boni niso prenosljivi med gospodinjstvi in veljajo le za tekoče leto.

 

En (zelen) bon velja za brezplačen odvoz do 1 m3 zelenega vrtnega odpada v tekočem letu.

 Bon zeleni vrtni odpad

 

Ko boste imeli zeleni vrtni odpad, izpolnite bon (vsaj en teden pred želenim terminom odvoza) in ga pošljite po pošti ali prinesite v sprejemno pisarno na sedež podjetja na Rečiški cesti 2 na Bledu. Poklicali vas bomo, da se dogovorimo za točen datum odvoza odpadkov, zato vas prosimo, da na bonu navedete telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Dan pred dogovorjenim terminom za odvoz pripravite odpadke. Lokacija odpadkov mora biti ena in mora omogočati enostavno nakladanje s hiabom.

 

Zeleni vrtni odpad bomo odpeljali samo, če boste oddali bon in se bomo dogovorili o odvozu.

 

Za informacije in pojasnila nas lahko pokličete na tel.: (04) 578 05 12 ali (04) 578 05 35.

 

Individualni zabojniki za zeleni vrtni odpad (po naročilu)

Redni mesečni odvoz zelenega vrtnega odpada za gospodinjstva je mogoč v primeru dodatnega plačila. Odvoz poteka enkrat mesečno v obdobju terminov odvozov na bone (marec–november), pri čemer uporabnik pri izvajalcu javne službe najame ustrezen zabojnik. Strošek odvoza se obračuna uporabniku pri mesečni izdaji računa za komunalne storitve, in sicer uporabnik plača storitev najema zabojnika, odvoza in predelave, kar za 120 l oz. 240 l zabojnik mesečno znaša 5,73 EUR + DDV.

 

V kolikor se boste v vašem gospodinjstvu odločili za redni mesečni odvoz zelenega vrtnega odpada, vas prosimo, da izpolnite naročilnico, ki jo dobite v naši sprejemni pisarni ali tukaj:

 

Naročilnica za redni odvoz zelenega vrtnega odpada (občani)

 

Zbiranje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru

V zbirnem centru se zeleni vrtni odpad odlaga v ustrezne tipizirane kontejnerje. Ob prevzemanju odpadkov je prisoten delavec zbirnega centra, ki evidentira prinašalca odpadkov ter količino pripeljanih odpadkov.

 

Odpadke je mogoče odložiti v zbirnem centru na Rečiški cesti 2 na Bledu v okviru delovnega časa.

 zbirni center

 

 

 

zeleni odpad zbirni center

 

Želja nas vseh je, da živimo v lepem in urejenem kraju, zato moramo k temu prispevati vsi, tako naše podjetje z ustrezno organiziranimi službami kot tudi občanke in občani s tem, da v čim večji meri ločujete odpadke.

Na vrh