Skoči na glavno vsebino

Vodovodni sistemi

Trenutno stanje vodovodnih sistemov:

VS Radovna

Ni posebnosti

VS Bohinjska bela - VAS-Slamniki

Ni posebnosti

VS Bohinjska bela - ŽP

Ni posebnosti

VS Obrne

Ni posebnosti

VS Kupljenik

Ni posebnosti

VS Zatrnik

Ni posebnosti

Vodovodni sistemi

Vodovodni sistemi s pripadajočimi oskrbovalnimi območji, kjer se izvaja gospodarska javna služba v občini Gorje in občini Bled

Vodovodni sistemi s pripadajočimi oskrbovalnimi območji v občinah Gorje in Bled,

ki so v upravljanju in vzdrževanju Infrastrukture Bled 

 


 

Infrastruktura Bled d.o.o. upravlja vodovodne sisteme:

 

Radovna

Vir naravne vode je podzemna voda iz zajetij:

 • Ovčja jama
 • Zmrzlek (rezervni vodni vir v mirovanju)
 • Dobravca (rezervni vodni vir v mirovanju)

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce naslednjih naselij:

 • občina Gorje: Grabče, Krnica, Mevkuž, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze
 • občina Bled: Bled, Bodešče, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu, Zasip
 • občina Radovljica: Brda, Brezje, Črnivec, Dobro Polje, Dvorska vas, Globoko, Gorica, Hlebce, Hraše, Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, Noše, Nova vas, Peračica, Posavec, Radovljica, Ravnica, Spodnja Lipnica, Spodnji Otok, Studenčice, Vošče, Vrbnje, Zapuže, Zgornja Lipnica, Zgornji Otok

 

V primeru pomanjkanja vode zaradi suše ali napak na vodovodnem sistemu Završnica, se voda dobavlja tudi v naslednja naselja v

 • občini Žirovnica: Breznica, Doslovče, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica, Žirovnica, del naselja Moste od hišne številke 54 do 58 a, 61 do 69 g, 73 do 84 ter 90 in 91, Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter Doslovče 30

 

Podatki o vodovodnem sistemu Radovna

 

Ustreznost pitne vode

skladna z veljavno zakonodajo

zdravstveno ustrezna

Priprava vode da, natrijev hipoklorit
Izdatnost vodnih virov 400 l/s
Trdota vode 7,9 do 8,4 °dH (srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 6–8,5 °C
pH-vrednost 8,0
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 247-257 µS cm-1

Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:

- Kalcij

- Kalij

- Magnezij

 

39 mg/l

0,12 mg/l

6,3 mg/l

Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 11.100
Črpališča 7
Raztežilniki 1
Vodohrani 10
Poraba vode v letu 2023 (Gorje in Bled) 752.015 m3
Dolžina omrežja 171.740 m
Material vodovodnih cevi salonit, BC, JE, NL, PVC, PE, LŽ
Število hidrantov 481
Število priključkov cca 3.660

 

 

Bohinjska Bela-VAS-Slamniki

 

Vir naravne vode je podzemna voda iz dveh vodnih virov:

 • Ovčja jama
 • Slamniki

 

Oskrbovano območje:

 • vodni vir Ovčja jama oskrbuje prebivalce naselja Bohinjska Bela h. št. 1 - 115 (Zgornja vas, Spodnja vas, V Grabnu, Breg in Brezje)
 • vodni vir Slamniki oskrbuje prebivalce naselja Slamniki h. št. 1, 2, 3, 3a

 

Podatki o vodovodnem sistemu Bohinjska Bela-VAS-Slamniki

 

Ustreznost pitne vode

skladna z veljavno zakonodajo

zdravstveno ustrezna

Priprava vode

da:

- Ovčja jama: natrijev hipoklorit

- Slamniki: UV-svetloba

Izdatnost vodnih virov 4 l/s
Trdota vode 11,6 °dH (srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 7,3–10,7 °C
pH-vrednost 7,9
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 257-354 µS/cm

Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:

- Kalcij

- Kalij

- Magnezij

 

41 mg/l

0,32 mg/l

10 mg/l

Število prebivalcev, ki jih oskrbuje ****
Črpališča 2
Raztežilniki 3
Vodohrani 1
Poraba vode v letu 2023 21.247 m3
Dolžina omrežja 9.690 m
Material vodovodnih cevi salonit, LŽ, NL, PC, PE
Število hidrantov 25
Število priključkov 161

 

Laboratorijska poročila

Pogost spremljanja pitne vode je določena v letnem planu, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi.

Poročilo o preskusu pitne vode: Boh. Bela VAS – 12. februar 2024

Poročilo o preskusu pitne vode: Slamniki – 9. februar 2024

 

 

Bohinjska Bela – ŽP

Vir naravne vode je podzemna voda vodnega vira Pod Klancem.

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce dela naselja Bohinjska Bela (h. št. 116 - 153), tj. Podklanca, in pripadnike Slovenske vojske v vojašnici Bohinjska Bela.

 

Podatki o vodovodnem sistemu Bohinjska Bela – ŽP 

 

Ustreznost pitne vode

skladna z veljavno zakonodajo

zdravstveno ustrezna

Obdelava vode da: natrijev hipoklorit
Izdatnost vodnih virov 6 l/s
Trdota vode 7,5 °dH
Temperatura vode na izvirih 7,9–8,7 °C
pH-vrednost 7,7
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 241-252 µS/cm

Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:

- Kalcij

- Kalij

- Magnezij

 

35 mg/l

0,24 mg/l

3,6 mg/l

Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 200
Črpališča 0
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Poraba vode v letu 2023 13.803 m3
Dolžina omrežja cca 3.460 m
Material vodovodnih cevi JE, PE, LŽ
Število hidrantov 7

Število priključkov

34

 

 

Laboratorijska poročila

Pogost spremljanja pitne vode je določena v letnem planu, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi.

Poročilo o preskusu pitne vode: Boh. Bela-ŽP – 19. januar 2024

Poročilo o preskusu pitne vode: Boh. Bela-ŽP – 7. november 2023

 

 

Obrne

Vir naravne vode je podzemna voda vodnega vira Obrne.

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce naselja Obrne.

 

Podatki o vodovodnem sistemu Obrne

 

Ustreznost pitne vode

skladna z veljavno zakonodajo

zdravstveno ustrezna

Obdelava vode da, UV-svetloba
Izdatnost vodnih virov 1,5 l/s
Trdota vode 8,4 °dH (srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 8,0–9,1 °C
pH-vrednost 7,9
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 267 µS/cm

Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:

- Kalcij

- Kalij

- Magnezij

 

53 mg/l

0,18 mg/l

5,8 mg/l

Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 60
Črpališča 0
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Poraba vode v letu 2023 2.119 m3
Dolžina omrežja 1.750 m
Material vodovodnih cevi PE
Število hidrantov 3
Število priključkov 26

 

 

 

Kupljenik

Vir naravne vode je podzemna voda iz vodnih virov:

 • zajetje nad rezervoarjem
 • zajetje pod skalo
 • zajetje ob cesti

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce dela naselja Kupljenik (h. št.: 1, 1a, 2, 4, 5, 6, 6a, 7, 7a, 10, 15, 16)

 

Podatki o vodovodnem sistemu Kupljenik

 

Ustreznost pitne vode

skladna z veljavno zakonodajo

zdravstveno ustrezna

Obdelava vode da, natrijev hipoklorit
Izdatnost vodnih virov 0,9 l/s (0,05–0,7)
Trdota vode 7,2–8,7 °dH (mehka do srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 6,7–7,5 °C
pH-vrednost 7,6–8,2
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 245–268 µS/cm

Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:

- Kalcij

- Kalij

- Magnezij

 

45 mg/l

0,19 mg/l

5,5 mg/l

Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 50
Črpališča 0
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Poraba vode v letu 2023 1.490 m3
Dolžina omrežja 1.011 m
Material vodovodnih cevi PE
Število hidrantov 3
Število priključkov 10

 

 

Laboratorijska poročila

Pogost spremljanja pitne vode je določena v letnem planu, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi.

Poročilo o preskusu pitne vode: Kupljenik – 19. januar 2024

Poročilo o preskusu pitne vode: Kupljenik – 13. december 2023

 

 

Zatrnik

Vodovodnega sistema Zatrnik Infrastruktura Bled d.o.o. ne upravlja, izvaja samo dela po naročilu Občine Gorje.

 

Vir naravne vode je podzemna voda vodnih virov:

 • Benda 1
 • Benda 2

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce dela naselja Zatrnik (h. št.: 

 

Podatki o vodovodnem sistemu Zatrnik

 

Ustreznost pitne vode

skladna z veljavno zakonodajo

zdravstveno ustrezna

Obdelava vode da, UV-svetloba
Izdatnost vodnih virov 0,5 l/s 
Trdota vode 8,6 °N (srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 6,5–6,8 °C
pH-vrednost 7,7
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 289–292 µS/cm

Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:

- Kalcij

- Kalij

- Magnezij

 

53 mg/l

0,24 mg/l

0,82 mg/l

Število prebivalcev, ki jih oskrbuje 27
Črpališča 0
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Poraba vode v letu 2023 3.368 m3
Dolžina omrežja 3.406 m
Material vodovodnih cevi PE
Število hidrantov 1
Število priključkov 15

 

 

 

Šobec

Vodovodnega sistema Šobec Infrastruktura Bled d.o.o. ne upravlja, izvaja samo dela po naročilu lastnika.

 

Vir naravne vode je podzemna voda vodnih virov:

 • zajetje nad cesto
 • zajetje pri črpališču
 • zajetje v mokrišču

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo obiskovalce kampa Šobec in prebivalce bližnje kmetije. 

 

Podatki o vodovodnem sistemu Šobec

 

Ustreznost pitne vode

skladna z veljavno zakonodajo

zdravstveno ustrezna

Obdelava vode da, UV-svetloba
Izdatnost vodnih virov 1,4-10,0 l/s 
Trdota vode 18-31 °N (srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 9,1–11,8 °C
pH-vrednost 7,5
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 285–289 µS/cm

Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:

- Kalcij

- Kalij

- Magnezij

 

84 mg/l

1,7 mg/l

25 mg/l

Število prebivalcev, ki jih oskrbuje 5-2.200
Črpališča 1
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Poraba vode v letu 2023 18.504 m3
Dolžina omrežja cca 4,2 km
Material vodovodnih cevi
Število hidrantov 1
Število priključkov 2

 

 

Laboratorijska poročila

Pogost spremljanja pitne vode je določena v letnem planu, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi.

Poročilo o preskusu pitne vode: Šobec – 6. marec 2024

Poročilo o preskusu pitne vode: Šobec – 19. januar 2024

Na vrh