Skoči na glavno vsebino

Vodovodni sistemi

 

Vodovodni sistemi s pripadajočimi oskrbovalnimi območji, kjer se izvaja gospodarska javna služba v občini Gorje in občini Bled

Vodovodni sistemi s pripadajočimi oskrbovalnimi območji, kjer se izvaja gospodarska javna služba v občinah Gorje in Bled

 


 

Infrastruktura Bled d.o.o. upravlja vodovodne sisteme:

 

Radovna

Vir naravne vode je podzemna voda iz zajetij:

 • Ovčja jama,
 • Zmrzlek (rezervni vodni vir v mirovanju),
 • Dobravca (rezervni vodni vir v mirovanju) in
 • Slamniki (rezervni vodni vir v mirovanju za prebivalce naselij: Bohinjska Bela, Zgornja vas, Spodnja vas, V Grabnu, Breg in Brezje).

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce naslednjih naselij:

 • občina Gorje: Grabče, Krnica, Mevkuž, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze,
 • občina Bled: Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu, Zasip,
 • občina Radovljica: Lesce, Hlebce, Studenčice, Hraše, Zapuže, Nova vas pri Radovljici.

 

 Podatki o vodovodnem sistemu Radovna

 

Ustreznost pitne vode skladna z veljavno zakonodajo
Obdelava vode da, kloriranje: natrijev hipoklorit
Izdatnost vodnih virov 4–450 l/s
Trdota vode 8,1 °dH (srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 8–12,6 °C
pH-vrednost 8
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 241
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 11.100
Črpališča 9
Raztežilniki 3
Vodohrani 12
Povprečna poraba vode na leto 807.750 m3
Dolžina omrežja 169.900 m
Material vodovodnih cevi salonit, PVC, PE, LŽ
Število hidrantov 436
Število priključkov cca 3450

 

 

 

Bohinjska Bela – ŽP

Vir naravne vode je podzemna voda vidnega vira Pod Klancem.

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce Podklanca, tj. dela naselja Bohinjska Bela, in pripadnike Slovenske vojske v vojašnici Bohinjska Bela.

 

Podatki o vodovodnem sistemu Bohinjska Bela – ŽP 

 

Ustreznost pitne vode skladna z veljavno zakonodajo
Obdelava vode da, kloriranje: natrijev hipoklorit
Izdatnost vodnih virov 6 l/s
Trdota vode 7,5 °dH (mehka)
Temperatura vode na izvirih 9,6–12,2 °C
pH-vrednost 8
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 227
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 200
Črpališča 0
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Povprečna poraba vode na leto 12.400 m3
Dolžina omrežja cca 3460 m
Material vodovodnih cevi JE, PE, LŽ
Število hidrantov 7

Število priključkov

34

 

 

 

Obrne

Vir naravne vode je podzemna voda vodnega vira Obrne.

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce naselja Obrne.

 

Podatki o vodovodnem sistemu Obrne

 

Ustreznost pitne vode skladna z veljavno zakonodajo
Obdelava vode da, UV-dezinfekcija
Izdatnost vodnih virov 1,5 l/s
Trdota vode 10,4 °dH (srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 9,8–11,6 °C
pH-vrednost 8
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 247
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 60
Črpališča 0
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Povprečna poraba vode na leto 2400 m3
Dolžina omrežja cca 1750 m
Material vodovodnih cevi PE
Število hidrantov 3
Število priključkov cca 30

 

 

 

Kupljenik

Vir naravne vode je podzemna voda iz vodnih virov:

 • zajetje nad rezervoarjem,
 • zajetje pod skalo,
 • zajetje ob cesti.

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce dela naselja Kupljenik.

 

Podatki o vodovodnem sistemu Kupljenik

 

Ustreznost pitne vode skladna z veljavno zakonodajo
Obdelava vode da, kloriranje: natrijev hipoklorit
Izdatnost vodnih virov 0,9 l/s (0,05–0,7)
Trdota vode 7,8 °dH (mehka)
Temperatura vode na izvirih 8,2–12,6 °C
pH-vrednost 8,1
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 233
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 50
Črpališča 0
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Povprečna poraba vode na leto 1750 m3
Dolžina omrežja cca 1000 m
Material vodovodnih cevi PE
Število hidrantov 3
Število priključkov cca 10

 

 

 

Zatrnik

Vodovodnega sistema Zatrnik Infrastruktura Bled d.o.o. ne upravlja, izvaja samo dela po naročilu Občine Gorje.

 

Vir naravne vode je podzemna voda vodnih virov:

 • Benda 1,
 • Benda 2.

 

Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce Zatrnika, tj. dela naselja Krnica.

 

Podatki o vodovodnem sistemu Zatrnik

 

Ustreznost pitne vode skladna z veljavno zakonodajo
Obdelava vode da, UV-dezinfekcija
Izdatnost vodnih virov 0,5 l/s 
Trdota vode 8,9 °N (srednje trda)
Temperatura vode na izvirih 8,5–10,2 °C
pH-vrednost 7,7
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) 268
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje cca 30
Črpališča 0
Raztežilniki 0
Vodohrani 1
Povprečna poraba vode na leto ?
Dolžina omrežja cca 3600 m
Material vodovodnih cevi PE
Število hidrantov 0
Število priključkov cca 15

 

 

Na vrh