Skoči na glavno vsebino

Zimska služba

Zimska služba je dejavnost, ki skrbi za prevoznost cest ob sneženju in poledici ter za prehodnost vseh javnih površin v občini Gorje in delno Bled. Za izvajanje te službe je zadolženo javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. s svojimi delavci in podizvajalci, s katerimi ima tudi sklenjene pogodbe.

 

Zimska služba zajema sledeče dejavnosti:

  • postavitev, vzdrževanje in pospravljanje snežnih kolov,
  • posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici,
  • strojno pluženje cest in pločnikov,
  • ročno čiščenje stopnišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih požiralnikov,
  • odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja.

 

Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce in podizvajalce, v primeru močnejšega sneženja pa tudi dežurstvo na sedežu podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled.

 

Posipanje se prične ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pluženje se prične ob 10 cm snega na cestišču za glavne prometnice, vse druge stranske ceste in parkirišča pa po 15 cm snega.

1 2
Na vrh