Skoči na glavno vsebino

 

Najpogostejša vprašanja

Kaj morate storiti, če želite spremeniti podatke, vezane na obračun komunalnih storitev?

Vse spremembe podatkov, ki so pomembni za obračun komunalnih storitev (sprememba osebnih podatkov, prebivališča, lastništva, števila članov), pisno sporočite na sedež podjetja. Dopisu priložite kopije ustreznih dokumentov. Osebno zadeve lahko uredite tudi v prejemni pisarni na Rečiški 2 na Bledu.

 

Katere spremembe, ki vplivajo na mesečni obračun komunalnih storitev, morate v najkrajšem času sporočiti na Infrastrukturo?

Pomembni podatki so: spremenjeni osebni podatki, spremenjeno število oseb, ki bivajo na tem naslovu, spremenjen prejemnik računa, sprememba zabojnikov (njihova velikost, število in vrsta), spremenjena številka TRR ali banke, če kupec obveznosti poravnava prek trajnika.

 

Kako lahko spremenite naslov prejemnika računa?

Če želite spremeniti naslov prejemnika računa (zaradi smrti dotedanjega prejemnika, nakupa nepremičnine ali najema, preselitve …), nam morate posredovati zahtevek za spremembo z vašim podpisom, nujen pa je tudi uradni dokument (odvisno od spremembe: zemljiškoknjižni izpisek, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, najemniška pogodba ...).

 

Kako lahko spremenite število prijavljenih oseb v večstanovanjskem objektu?

Če želite spremeniti število prijavljenih oseb v večstanovanjskem objektu, nam morate posredovati izpis iz gospodinjske evidence, ki ga dobite na vsaki upravni enoti v Sloveniji.

 

Kje lahko naročite kateri koli zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov?

Zabojnik lahko naročite (kupite ali vzamete v najem) v sprejemni pisarni. Preden ga dostavimo na vaš naslov, ga opremimo s čipom in identifikacijsko nalepko. Na zalogi so zabojniki za: ostanek odpadkov, mešano embalažo, biološke kuhinjske odpadke, papir in papirnato embalažo, stekleno embalažo …

 

Kako lahko zamenjate velikost ali vrsto zabojnika?

Zabojniki so čipirani, zato je vse spremembe treba sporočiti v sprejemno pisarno. To lahko storite prek telefona ali se oglasite osebno.

 

Kaj lahko storite, če imate samo občasno več ostanka odpadkov?

V primeru občasnega povečanja količine odpadkov v sprejemni pisarni lahko kupite ustrezne tipizirane vrečke z logotipom Infrastrukture Bled d.o.o. Vrečko na dan odvoza postavite ob zabojnik.

 

Kje lahko kupite biorazgradljive vrečke za biorazgradljive kuhinjske odpadke?

Biorazgradljive vrečke z bonom brezplačno lahko prevzamete v sprejemni pisarni, brez bona pa jih lahko kupite. Prav tako so naprodaj v vseh večjih trgovskih centrih.

 

Kam lahko odložite odpadke, če prenavljate stanovanje ali hišo?

Za večje količine odpadkov v sprejemni pisarni lahko naročite zabojnike velikosti 7 m3 za ostanek odpadkov ali kosovni odpad (oz. manjše količine gradbenega materiala). Zabojnik lahko najamete za več dni. Storitev se obračuna v skladu z veljavnimi cenami. Odpadke v zbirni center lahko pripeljete tudi sami.

 

Kaj lahko naredite, da drugim preprečite odlaganje odpadkov v vaš zabojnik?

Priporočamo vam, da če je le mogoče, vaš zabojnik stoji na zbirnem mestu nekje ob hiši, kjer drugim ni dostopen. V sprejemni pisarni pa lahko naročite tudi montažo ključavnice. Storitev se obračuna v skladu z veljavnimi cenami.

 

Kaj morate storiti, če opazite divje odlagališče?

Če v naravi opazite divje odlagališče, o tem obvestite občinske inšpekcijske službe.

 

Kako lahko zmanjšate stroške ravnanja z odpadki?

V zabojnik za mešane odpadke odlagajte samo odpadke, ki jih ne morete ločiti. Tako bo količina teh odpadkov majhna in število odvozov minimalno, s čimer boste stroške znižali.

 

Kje lahko dobite dodatne informacije o ravnanju z odpadkih?

Pišite na ... ali pokličite v sprejemno pisarno.

 

Kam lahko pokličete, če želite dodatna pojasnila o računu?

Pokličete lahko v sprejemno pisarno na 578 05 12 in 578 05 35 ali se oglasite osebno. Informacije glede opominov dobite na telefonski številki 578 05 10, glede grobov in pokopališč pa na telefonski številki 578 05 32.

 

Kako lahko sporočate stanje na svojem vodomeru?

Možnosti je več. Uporabnikom računalnikov priporočamo javljanje stanja vodomera prek naše spletne strani, kjer najdete obrazec za vpis (www.ibled.si: sporočanje stanja vodomera), lahko pa tudi na telefon 578 05 35 oziroma mejl ....

 

V katerem primeru mesečno javljate stanje na vodomeru?

Mesečno sporočanje stanja vodomera je smiselno takrat, kadar porabnikom iz različnih razlogov poraba vode mesečno močno niha oz. če želijo vsak mesec plačati samo toliko vode, kolikor je porabijo.

 

Kdaj v mesecu je najbolje javiti stanje vodomera?

Stanje vodomera je treba javiti zadnji dan v mesecu oziroma 1. ali 2. dan naslednjega meseca, za katerega sporočate stanje.

 

Zakaj je dobro biti prijavljen na e-novice?

Vse novice, ki se tičejo oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, urejanja okolice, vzdrževanja cest in zimske službe ter pokopališke dejavnosti, naše podjetje objavlja v e-novicah. Nanje se prijavite na naši spletni strani (www.ibled.si – Komunalna dejavnost – Prijava na e-novice), potem pa ažurno samodejno dobivate vse novice, ki jih posredujemo na naši spletni strani. Najpogostejše objave so: omejitve uporabe pitne vode, zaprtje vode na večjem območju zaradi popravil ali okvar na vodovodu, o odvozu kosovnih odpadkov in zelenega odpada po koledarju, novosti ravnanja z odpadki, razne akcije (npr. ugoden nakup zabojnikov za mešano embalažo in papir …).

 

 

Na vrh