Količine zbranih odpadkov

Količine zbranih odpadkov glede na vrsto odpadka po letih (v kg):

Najpogosteje zbrani odpadki

 

Vrsta odpadka

 2011

 2012

2013

2014 2015 2016
mešani 2.291.500 1.804.610 1.613.100  1.377.200 1.259.580 1.300.260
papir 398.800 399.648 393.230  431.638 350.604 344.063
embalaža* 352.290 432.940 464.050  526.220 551.160 648.530
steklo 319.700 361.020  337.712  376.952 380.308 409.108
les 406.260 348.350 327.640  231.980 315.200 279.570
kovine 106.210 55.730  76.915  82.702 91.515 94.848
zeleni odpad 352.820 316.430  431.262  458.290 478.660 349.300
elektronika, bela tehnika 45.000 50.540 38.335  44.335 44.736 49.790
zasloni 18.070 13.450  16.940  21.345 18.290 18.360
skrinje 14.360 14.460  9.746  13.843 6.613

16.900

gume 15.440 8.600  10.900  18.340 21.200 17.990
oblačila 48.880 31.050  46.100  41.600 42.000 36.700
nagrobne sveče 18.040 17.760  18.480  14.080 /** 12.100
salonitne plošče 18.340 15.410  6.280  11.290 14.540 6.320
nevarni odpadki *** 13.769 12.820  11.926  18.005 17.917 10.940
biorazgradljivi odpadki  103.836  253.630 312.916 438.080 463.388 455.100

 

Opombe:

**  Ni podatka (ta vrsta odpadka se v tem letu ni zbirala)

*** Zbrano med letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov

 

Zbiranje odpadkov v obdobju od januarja do septembra 2014

V letu 2014 nadaljujemo z uveljavljenim načinom zbiranja odpadkov od vrat do vrat, z zbiranjem na ekoloških otokih in v zbirnem centru. Podatki o zbranih količinah odpadkov v devetih mesecih leta 2014 v primerjavi s prejšnjima letoma kažejo na zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in na povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov.

 

Količine (v tonah) zbranih odpadkov v obdobju od januarja do septembra v zadnjih treh letih

 

 

Papir in papirna embalaža

Mešana embalaža

Steklena embalaža

Mešani komunalni odpadki

Kosovni odpadki

Biorazgradljivi

kuhinjski odpadki

Zeleni vrtni odpad

Gradbeni material

2012

304

325

279

1.389

94

213

221

232

2013

309

350

275

1.267

101

233

290

416

2014

332

381

291

1.068

127

324

256

606

 

V prvih devetih mesecih smo zbrali 4195 ton vseh evidentiranih odpadkov. Od vseh teh odpadkov smo zbrali 1068 ton (25 %) mešanih komunalnih odpadkov in 3127 ton (75 %) ostalih ločenih odpadkov. Evidentirana količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za 199 ton (16 %) manjša v primerjavi z enakim obdobjem lani, zbrana količina vseh vrst embalaže (mešana embalaža, papir in papirna embalaža ter steklena embalaža) pa za 70 ton (7 %) večja. Prav tako je za 91 ton (28 %) večja zbrana količina biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v primerjavi z lanskim letom.

 

Zbiranje odpadkov v obdobju od 2002 do 2013

Trend zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov opažamo že od leta 2002 naprej, ko smo začeli s sistemom ločenega zbiranja odpadkov. Vzroki za tako uspešne rezultate so:

  • uvedba sistema PAYT (plačaj toliko odpadkov, kolikor jih povzročiš): čipiranje zabojnikov in obračun po dejanskem volumnu zbranih odpadkov;
  • zbiranje mešane embalaže, stekla in bioloških odpadkov po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
  • prevzem kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada s kuponi po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
  • zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na ekoloških otokih in spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu;
  • dolg delovni čas zbirnega centra na Rečiški cesti 2 na Bledu;
  • visoka osveščenost ljudi o pomenu ločenega zbiranja odpadkov.

Tako smo v letu 2013 dosegli 77 % delež vseh ločeno zbranih odpadkov.

 

Kot kažejo podatki, je zbiranje ločeno zbranih odpadkov v porastu. Papir in steklo naraščata enakomerno, mešana embalaža prav tako, a z manjšim tempom, največji skok je opazen pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih in zelenem vrtnem odpadu.

 

Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov se torej zmanjšuje na račun ločevanja odpadkov. Tudi podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da sta v letu 2013 občini Bled in Gorje med najuspešnejšimi v Zgornje Gorenjski regiji (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6570). S tako aktivnim in vestnim ločevanjem odpadkov, ki ga bomo izvajali vsi občani, se bo v prihodnje ta količina še zmanjševala.

 

Infrastruktura Bled se ob tej priložnosti vsem občanom občin Bled in Gorje zahvaljuje za sodelovanje in prizadevanje pri ločevanju odpadkov, saj bomo samo s skupnimi močmi lahko zmanjševali količino mešanih odpadkov, ki se jih odlaga na deponijo. Prav vsak posameznik s svojim ravnanjem namreč prispeva svoj delež pri ohranjanju narave in okolja, v katerem živimo.

 

 

 

 

Na vrh