Količine zbranih odpadkov

Količine zbranih odpadkov glede na vrsto odpadka po letih (v kg):

Najpogosteje zbrani odpadki

 

Vrsta odpadka

 2009

 2010

2011

2012 2013 2014
mešani 2.852.160 2.929.600 2.291.500  1.804.610 1.613.100 1.377.200
papir 345.032 368.828 398.800  399.648 393.230 431.638
embalaža* 200.160 220.580 352.290  432.940 464.050 526.220
steklo 274.577 277.540  319.700  361.020 337.712 376.952
les 242.050 210.560 406.260  348.350 327.640 231.980
kovine 119.513 154.208  106.210  55.730 76.915 82.702
zeleni odpad 290.870 232.010  352.820  316.430 431.262 458.290
elektronika, bela tehnika 56.750 49.478 45.000  50.540 38.335 44.335
zasloni 26.895 24.452  18.070  13.450 16.940 21.345
skrinje 20.200 20.640  14.360  14.460 9.746

13.843

gume 15.160 6.700  15.440  8600 10.900 18.340
oblačila 43.750 43.700  48.880  31.050 46.100 41.600
nagrobne sveče /** 19.380  18.040  17.760 18.480 14.080
salonitne plošče 13.600 11.280  18.340  15.410 6280 11.290
nevarni odpadki *** 7.075 10.992  13.769  12.820 11.926 18.005
biorazgradljivi odpadki  /**  /** 103.836 253.630 312.916 438.080

 

Opombe:

* Skupni seštevek plastične in kovinske embalaže (do leta 2009 sta se plastična in kovinska embalaža zbirali ločeno)

**  Ni podatka (ta vrsta odpadka se v tem letu ni zbirala)

*** Zbrano med letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov

 

Zbiranje odpadkov v obdobju od januarja do septembra 2014

V letu 2014 nadaljujemo z uveljavljenim načinom zbiranja odpadkov od vrat do vrat, z zbiranjem na ekoloških otokih in v zbirnem centru. Podatki o zbranih količinah odpadkov v devetih mesecih leta 2014 v primerjavi s prejšnjima letoma kažejo na zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in na povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov.

 

Količine (v tonah) zbranih odpadkov v obdobju od januarja do septembra v zadnjih treh letih

 

 

Papir in papirna embalaža

Mešana embalaža

Steklena embalaža

Mešani komunalni odpadki

Kosovni odpadki

Biorazgradljivi

kuhinjski odpadki

Zeleni vrtni odpad

Gradbeni material

2012

304

325

279

1.389

94

213

221

232

2013

309

350

275

1.267

101

233

290

416

2014

332

381

291

1.068

127

324

256

606

 

V prvih devetih mesecih smo zbrali 4195 ton vseh evidentiranih odpadkov. Od vseh teh odpadkov smo zbrali 1068 ton (25 %) mešanih komunalnih odpadkov in 3127 ton (75 %) ostalih ločenih odpadkov. Evidentirana količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za 199 ton (16 %) manjša v primerjavi z enakim obdobjem lani, zbrana količina vseh vrst embalaže (mešana embalaža, papir in papirna embalaža ter steklena embalaža) pa za 70 ton (7 %) večja. Prav tako je za 91 ton (28 %) večja zbrana količina biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v primerjavi z lanskim letom.

 

Zbiranje odpadkov v obdobju od 2002 do 2013

Trend zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov opažamo že od leta 2002 naprej, ko smo začeli s sistemom ločenega zbiranja odpadkov. Vzroki za tako uspešne rezultate so:

  • uvedba sistema PAYT (plačaj toliko odpadkov, kolikor jih povzročiš): čipiranje zabojnikov in obračun po dejanskem volumnu zbranih odpadkov;
  • zbiranje mešane embalaže, stekla in bioloških odpadkov po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
  • prevzem kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada s kuponi po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
  • zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na ekoloških otokih in spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu;
  • dolg delovni čas zbirnega centra na Rečiški cesti 2 na Bledu;
  • visoka osveščenost ljudi o pomenu ločenega zbiranja odpadkov.

Tako smo v letu 2013 dosegli 77 % delež vseh ločeno zbranih odpadkov.

 

Kot kažejo podatki, je zbiranje ločeno zbranih odpadkov v porastu. Papir in steklo naraščata enakomerno, mešana embalaža prav tako, a z manjšim tempom, največji skok je opazen pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih in zelenem vrtnem odpadu.

 

Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov se torej zmanjšuje na račun ločevanja odpadkov. Tudi podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da sta v letu 2013 občini Bled in Gorje med najuspešnejšimi v Zgornje Gorenjski regiji (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6570). S tako aktivnim in vestnim ločevanjem odpadkov, ki ga bomo izvajali vsi občani, se bo v prihodnje ta količina še zmanjševala.

 

Infrastruktura Bled se ob tej priložnosti vsem občanom občin Bled in Gorje zahvaljuje za sodelovanje in prizadevanje pri ločevanju odpadkov, saj bomo samo s skupnimi močmi lahko zmanjševali količino mešanih odpadkov, ki se jih odlaga na deponijo. Prav vsak posameznik s svojim ravnanjem namreč prispeva svoj delež pri ohranjanju narave in okolja, v katerem živimo.

 

 

 

 

Na vrh