oličine zbranih odpadkov

Količine zbranih odpadkov glede na vrsto odpadka po letih (v kg):

Najpogosteje zbrani odpadki

 

Vrsta odpadka

2015

 2016

2017

2018 2019 2020
mešani 1.259.580 1.300.260 1.305.920 1.369.020  1.373.740 1.026.730
papir 455.888 459.819  514.214  525.891  386.817 450.125 
embalaža 536.660 636.430  694.440  761.220 775.550   717.510
steklo 380.308 409.180 390.760  443.580 463.680   349.938
les 315.200 279.570  268.740  382.0180  540.580 451.870
kovine 91.515 94.848 117.147  126.547  118.630 139.676
zeleni odpad 478.660 491.200 419.810  421.840 487.120 389.060
elektronika, bela tehnika 44.736 49.790 62.782  74.134  74.272  76.604
zasloni 18.290 18.360  17.710  15.190  13.110 18.670
skrinje 7.780 16.900 15.880 16.680 23.300

11.520

gume 21.200 17.990  22.180 26.080  36.060   34.540
oblačila 42.000 36.700 29.100 32.400   35.820  28.600
nagrobne sveče 14.500 12.100 15.760  12.700  11.360  7.100
salonitne plošče 12.940 6.320  5.260  10.980  14.320  13.710
nevarni odpadki
10.687 14.957 6.185  17.956  18.016  9.313 
biorazgradljivi odpadki  463.388  455.100 461.470   511.280  429.880  426.720

 

 

Zbiranje odpadkov v obdobju od januarja do septembra 2014

V letu 2014 nadaljujemo z uveljavljenim načinom zbiranja odpadkov od vrat do vrat, z zbiranjem na ekoloških otokih in v zbirnem centru. Podatki o zbranih količinah odpadkov v devetih mesecih leta 2014 v primerjavi s prejšnjima letoma kažejo na zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in na povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov.

 

Količine (v tonah) zbranih odpadkov v obdobju od januarja do septembra v zadnjih treh letih

 

 

Papir in papirna embalaža

Mešana embalaža

Steklena embalaža

Mešani komunalni odpadki

Kosovni odpadki

Biorazgradljivi

kuhinjski odpadki

Zeleni vrtni odpad

Gradbeni material

2012

304

325

279

1.389

94

213

221

232

2013

309

350

275

1.267

101

233

290

416

2014

332

381

291

1.068

127

324

256

606

 

V prvih devetih mesecih smo zbrali 4195 ton vseh evidentiranih odpadkov. Od vseh teh odpadkov smo zbrali 1068 ton (25 %) mešanih komunalnih odpadkov in 3127 ton (75 %) ostalih ločenih odpadkov. Evidentirana količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za 199 ton (16 %) manjša v primerjavi z enakim obdobjem lani, zbrana količina vseh vrst embalaže (mešana embalaža, papir in papirna embalaža ter steklena embalaža) pa za 70 ton (7 %) večja. Prav tako je za 91 ton (28 %) večja zbrana količina biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v primerjavi z lanskim letom.

 

Zbiranje odpadkov v obdobju od 2002 do 2013

Trend zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov opažamo že od leta 2002 naprej, ko smo začeli s sistemom ločenega zbiranja odpadkov. Vzroki za tako uspešne rezultate so:

  • uvedba sistema PAYT (plačaj toliko odpadkov, kolikor jih povzročiš): čipiranje zabojnikov in obračun po dejanskem volumnu zbranih odpadkov;
  • zbiranje mešane embalaže, stekla in bioloških odpadkov po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
  • prevzem kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada s kuponi po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
  • zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na ekoloških otokih in spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu;
  • dolg delovni čas zbirnega centra na Rečiški cesti 2 na Bledu;
  • visoka osveščenost ljudi o pomenu ločenega zbiranja odpadkov.

Tako smo v letu 2013 dosegli 77 % delež vseh ločeno zbranih odpadkov.

 

Kot kažejo podatki, je zbiranje ločeno zbranih odpadkov v porastu. Papir in steklo naraščata enakomerno, mešana embalaža prav tako, a z manjšim tempom, največji skok je opazen pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih in zelenem vrtnem odpadu.

 

Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov se torej zmanjšuje na račun ločevanja odpadkov. Tudi podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da sta v letu 2013 občini Bled in Gorje med najuspešnejšimi v Zgornje Gorenjski regiji (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6570). S tako aktivnim in vestnim ločevanjem odpadkov, ki ga bomo izvajali vsi občani, se bo v prihodnje ta količina še zmanjševala.

 

Infrastruktura Bled se ob tej priložnosti vsem občanom občin Bled in Gorje zahvaljuje za sodelovanje in prizadevanje pri ločevanju odpadkov, saj bomo samo s skupnimi močmi lahko zmanjševali količino mešanih odpadkov, ki se jih odlaga na deponijo. Prav vsak posameznik s svojim ravnanjem namreč prispeva svoj delež pri ohranjanju narave in okolja, v katerem živimo.

 

 

 

 

Na vrh