Skoči na glavno vsebino

Količine zbranih odpadkov

Količine zbranih odpadkov glede na vrsto odpadka po letih (v kg):

Najpogosteje zbrani odpadki

 

Vrsta odpadka

2017

2018 2019 2020 2021 2022
mešani 1.305.920 1.369.020  1.373.740 1.026.730  1.118.820 1.271.940
papir  514.214  525.891  386.817 450.125   470.994 488.852
embalaža  694.440  761.220 775.550   717.510 804.650  727.880
steklo 390.760  443.580 463.680   349.938  374.633 457.540
les  268.740  382.0180  540.580 451.870  399.570 490.360
kovine 117.147  126.547  118.630 139.676 125.100 92.210
zeleni odpad 419.810  421.840 487.120 389.060 332.610 323.420
elektronika, bela tehnika 62.782  74.134  74.272  76.604  63.193 71.533
zasloni  17.710  15.190  13.110 18.670 9.600  10.570
skrinje 15.880 16.680 23.300

11.520

24.160  15.300
gume  22.180 26.080  36.060   34.540 55.220  43.880
oblačila 29.100 32.400   35.820  28.600 31.200  40.220
nagrobne sveče 15.760  12.700  11.360  7.100  4.680 9.000
salonitne plošče  5.260  10.980  14.320  13.710  8.600 15.880
nevarni odpadki
6.185  17.956  18.016  9.313  20.278  13.674
biorazgradljivi odpadki 461.470   511.280  429.880  426.720 417.420  450.000

 

Najpogosteje zbrani odpadki glede na vrsto odpadka po letih (v kg):

 

Vrsta odpadka

2011

2012 2013 2014 2015 2016
mešani  2.291.500 1.804.610   1.613.100 1.377.200  1.259.580 1.300.260
papir 398.800  399.648   393.230 431.638  455.888 459.819 
embalaža  352.290 432.940  464.050   526.220 536.660  636.430
steklo  319.700 361.020   337.712  376.952  380.308 409.180 
les 406.260   348.350  327.640 231.980  315.200  279.570
kovine 160.210  55.730  76.915  82.702 91.515  94.848
zeleni odpad 352.820  316.430  431.262  458.290 478.660 491.200 
elektronika, bela tehnika  45.000 50.540   38.335 44.335 44.736 49.790 
zasloni 18.070  13.450  16.940  21.345 18.209 18.360 
skrinje 14.360   14.460  9.746

13.843

7.780  16.900
gume 15.440   8.600  10.900  18.340 21.200 17.990 
oblačila  48.880 31.050  46.100  41.600 42.000 36.700 
nagrobne sveče 18.040  17.760  18.480   14.080 14.500 12.100 
salonitne plošče 18.340  15.410  6.280   11.290 12.940 6.320 
nevarni odpadki
 13.769 12.820  11.926  18.005  11.201 16.005 
biorazgradljivi odpadki  103.836 279.160   341.830 482.270  463.388 455.100 

 

Zbiranje odpadkov v obdobju od januarja do septembra 2014

V letu 2014 nadaljujemo z uveljavljenim načinom zbiranja odpadkov od vrat do vrat, z zbiranjem na ekoloških otokih in v zbirnem centru. Podatki o zbranih količinah odpadkov v devetih mesecih leta 2014 v primerjavi s prejšnjima letoma kažejo na zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in na povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov.

 

Količine (v tonah) zbranih odpadkov v obdobju od januarja do septembra v zadnjih treh letih

 

 

Papir in papirna embalaža

Mešana embalaža

Steklena embalaža

Mešani komunalni odpadki

Kosovni odpadki

Biorazgradljivi

kuhinjski odpadki

Zeleni vrtni odpad

Gradbeni material

2012

304

325

279

1.389

94

213

221

232

2013

309

350

275

1.267

101

233

290

416

2014

332

381

291

1.068

127

324

256

606

 

V prvih devetih mesecih smo zbrali 4195 ton vseh evidentiranih odpadkov. Od vseh teh odpadkov smo zbrali 1068 ton (25 %) mešanih komunalnih odpadkov in 3127 ton (75 %) ostalih ločenih odpadkov. Evidentirana količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za 199 ton (16 %) manjša v primerjavi z enakim obdobjem lani, zbrana količina vseh vrst embalaže (mešana embalaža, papir in papirna embalaža ter steklena embalaža) pa za 70 ton (7 %) večja. Prav tako je za 91 ton (28 %) večja zbrana količina biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v primerjavi z lanskim letom.

 

Zbiranje odpadkov v obdobju od 2002 do 2013

Trend zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov opažamo že od leta 2002 naprej, ko smo začeli s sistemom ločenega zbiranja odpadkov. Vzroki za tako uspešne rezultate so:

  • uvedba sistema PAYT (plačaj toliko odpadkov, kolikor jih povzročiš): čipiranje zabojnikov in obračun po dejanskem volumnu zbranih odpadkov;
  • zbiranje mešane embalaže, stekla in bioloških odpadkov po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
  • prevzem kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada s kuponi po sistemu zbiranja od vrat do vrat;
  • zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na ekoloških otokih in spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu;
  • dolg delovni čas zbirnega centra na Rečiški cesti 2 na Bledu;
  • visoka osveščenost ljudi o pomenu ločenega zbiranja odpadkov.

Tako smo v letu 2013 dosegli 77 % delež vseh ločeno zbranih odpadkov.

 

Kot kažejo podatki, je zbiranje ločeno zbranih odpadkov v porastu. Papir in steklo naraščata enakomerno, mešana embalaža prav tako, a z manjšim tempom, največji skok je opazen pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih in zelenem vrtnem odpadu.

 

Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov se torej zmanjšuje na račun ločevanja odpadkov. Tudi podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da sta v letu 2013 občini Bled in Gorje med najuspešnejšimi v Zgornje Gorenjski regiji (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6570). S tako aktivnim in vestnim ločevanjem odpadkov, ki ga bomo izvajali vsi občani, se bo v prihodnje ta količina še zmanjševala.

 

Infrastruktura Bled se ob tej priložnosti vsem občanom občin Bled in Gorje zahvaljuje za sodelovanje in prizadevanje pri ločevanju odpadkov, saj bomo samo s skupnimi močmi lahko zmanjševali količino mešanih odpadkov, ki se jih odlaga na deponijo. Prav vsak posameznik s svojim ravnanjem namreč prispeva svoj delež pri ohranjanju narave in okolja, v katerem živimo.

 

 

 

 

Na vrh