Skoči na glavno vsebino

Sporočanje stanja vodomera

Stanje vodomera lahko sporočate po 25. dnevu tekočega meseca in najpozneje do 3. dneva naslednjega meseca, kar bo upoštevano pri tekočem obračunu komunalnih storitev. Če boste stanje vodomera sporočali mesečno, bo obračun komunalnih storitev izveden po dejanski porabi, v nasprotnem primeru bo obračunana akontacija.

 

Loading form ...

Na vrh