Skoči na glavno vsebino

Kmetijstvo

Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 80/12), 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 4. in 5. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l.RS, št. 113/09 s spremembami) in izpolnjevanja pogojev iz Navodila o oprostitvi okoljske dajatve za obremenjevanje vode, izdamo upravičencu odločbo za oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje vode, ki nastaja v kmetijstvu.

 

Kako pridobiti odločbo za oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje vode, ki nastaja v kmetijstvu:

  • izpolniti vlogo za oprostitev plačila takse za obremenjevanje vode
  • izpolnjevati pogoje iz predhodno pridobljenega soglasja o priključitvi na javni vodovod
  • izpolniti izjavo o nepropustnosti gnojnične jame
  • izpis o številu živali na gospodarstvu
  • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev o površinah, ki jih obdelujete 

 

Posamezna izpisa ne smeta biti starejša od 3 mesecev.

 

Javno podjetje na podlagi popolne vloge izda Odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za obremenjevanje vode. Odločba velja za obdobje enega leta. Vlagatelj vloge za oprostitev okoljske dajatve mora vsako leto do 31. maja posredovati nove podatke (izpis o številu živali na gospodarstvu in izpisek o površinah, ki jih obdeluje). Na podlagi teh podatkov javno podjetje izda novo odločbo.

 

Kmetijstvo

Na vrh