Skoči na glavno vsebino

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki – ravnanje za občane

Bioloških odpadkov nikoli ne odlagamo v plastičnih vrečkah, ampak samo v  biorazgradljivih, ki jih lahko zavržemo skupaj z odpadki. Za ostanke hrane uporabljamo papirnate brisače, ki jih skupaj z njimi lahko oddamo v rjavi zabojnik. Tako zaviti odpadki v posodi počasneje razpadajo in povzročajo manj neprijetnih vonjav, pozimi pa teže primrznejo k posodi.

  bio

 

Ločeno zbiranje bioloških kuhinjskih odpadkov je obvezno za vsa gospodinjstva, odločite se lahko med  tremi možnostmi:

 1. kompostiranje v domačem kompostniku (več o tem na povezavi: Kompostiranje),
 2. ločeno zbiranje in oddajanje v rjavih tipskih posodah (10 l) in/ali v biorazgradljivih vrečkah,
 3. ločeno zbiranje v individualnih zabojnikih.

 

zabojnik bioloski gospodnijski odpadki

Tipski zabojnik za biološke gospodinjske odpadke (10 L)

 

Ločeno zbiranje in oddajanje v rjavih tipskih posodah (10 l) in/ali v biorazgradljivih vrečkah

Infrastruktura Bled d.o.o. posameznemu gospodinjstvu, ki bioloških kuhinjskih odpadkov ne bo kompostiralo, na podlagi bona brezplačno zagotovi rjavi zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov v velikosti 10 l in 50  biorazgradljivih vrečk. Gospodinjstvo biorazgradljive kuhinjske odpadke ločeno zbira in jih nato oddaja v zabojnikih rjave barve z ustrezno nalepko, ki so postavljeni:

 • na ekoloških otokih,
 • pri večstanovanjskih objektih z vsaj 4 stanovanji.

Individualni odvoz je mogoč samo z dogovorom.

 

Rjavi 10 l zabojnik in 50 biorazgradljivih vrečk gospodinjstvo brezplačno prevzame z bonom. S prevzemom zabojnika in vrečk se gospodinjstvo samodejno zaveže, da bo biološke kuhinjske odpadke odlagalo v sistemu ločenega zbiranja bioloških kuhinjskih odpadkov, ki ga izvaja izvajalec javne službe.

 

Omenjenih 50 biorazgradljivih vrečk za leto 2018 lahko prevzamete z bonom v sprejemni pisarni podjetja v času uradnih ur.

 

 Bon BIO vrecke 2020

  

Ekološki otoki

 

Prevzem bioloških kuhinjskih odpadkov na ekoloških otokih poteka redno tedensko, pri čemer se zabojniki ob vsakem praznjenju perejo in razkužijo. Obstoječim ekološkim otokom bomo dodali še nove lokacije, ki vam bodo oddajanje ločeno zbranih odpadkov še poenostavile in približale. Lokacije eko otokov bodo objavljene na naši spletni strani.

 

Večstanovanjski objekti

 

V skladu z letnim Programom ravnanja s komunalnimi odpadki je odvoz kuhinjskih bioloških odpadkov obvezen za uporabnike v večstanovanjskih objektih, ki morajo ob svojih objektih imeti postavljene zabojnike za ločeno zbiranje. Odvoz poteka enako kot odvoz na ekoloških otokih. Zabojniki za biološke odpadke se uporabnikom dajo v najem ali odkup. V primeru najema je višina mesečne najemnine enaka mesečni najemnini drugih zabojnikov. Pranje zabojnikov se izvaja redno ob prevzemu odpadkov in se gospodinjstvom dodatno ne zaračuna.

 

V kolikor je v stanovanjskem objektu več gospodinjstev (npr. 2 družini), račun za komunalne storitve pa je skupen, se proti plačilu lahko prevzame tudi dodatni zabojnik 10 l po ceni 5,00 EUR + DDV. Dodatni zabojnik se obračuna uporabniku pri mesečni izdaji računa za komunalne storitve.

 

Prevzem zabojnikov in kompletov vrečk je mogoč v sprejemni pisarni Infrastrukture Bled d.o.o. v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–15.00
 • sreda:7.00–12.00 in 13.00–17.00
 • petek: 8.00–13.00

 

 

Ločeno zbiranje v individualnih zabojnikih (po naročilu, od vrat do vrat)

Reden odvoz kuhinjskih bioloških odpadkov pri individualnih uporabnikih je možen v primeru dodatnega plačila. Odvoz potek enkrat tedensko, pri čemer uporabnik pri izvajalcu javne službe najame ustrezen zabojnik. Strošek odvoza se obračuna uporabniku pri mesečni izdaji računa za komunalne storitve, in sicer uporabnik plača storitev najema in pranja zabojnika ter odvoza, kar za 120 l zabojnik mesečno znese 12,42 EUR + DDV.

 

V kolikor se boste v vašem gospodinjstvu odločili za reden tedenski odvoz bioloških kuhinjskih odpadkov, vas prosimo, da izpolnite naročilnico, ki jo dobite v naši sprejemni pisarni na sedežu podjetja ali na spodnji povezavi:

 

Naročilnica za redni tedenski odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (občani)

 

Koristni nasveti ob zbiranju bioloških odpadkov

 • Biološke odpadke je prepovedano odlagati v plastičnih vrečkah, lahko pa jih odlagate v posebnih biorazgradljivih ali papirnatih vrečkah.
 • Mokre odpadke lahko zavijemo v papir in tako preprečimo prehitro razgradnjo v posodi, s tem pa razvijanje neprijetnih vonjav. Pozimi preprečimo zamrznitev odpadkov k posodi.
 • Jedilno olje, maščoba in cigaretni ogorki ne sodijo v zabojnik za biološke kuhinjske odpadke.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite prek e-pošte ... ali na telefonski številki 04/578 05 35.

 

Na vrh