Ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij)

Občani imate možnost odlaganja ločeno zbranih odpadkov (odpadne mešane embalaže, papirja in papirne embalaže, steklene embalaže, biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada) tudi:

 

  • v 50 zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih), lociranih po celotnem območju občin Bled in Gorje,
  • v zbirnem centru zraven upravne stavbe.

 

Seznam zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov), lociranih na območju OBČINE BLED:

 

 

Seznam zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov), lociranih na območju OBČINE GORJE:

 

 

 

Na vrh