Skoči na glavno vsebino

Trdota vode

V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta sta odvisni od področja, kjer voda izvira, od kemične sestave podlage čez in skozi katero voda teče, preden pride na plan.

 

Trdoto vode povzročajo kalcijevi in magnezijevi ioni. Čim več jih naravna voda raztopi iz prsti in kamnin, tem trša je (apnenčasta gorovja, apnenčasta tla in tla, ki vsebujejo sadro). Voda, ki izvira v področjih prastarih kamnin in drugih malo preperelih silikatov, je mehka, prav tako kot deževnica.

 

Raztapljanje apnenčastih kamnin poteka po enačbi:

CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) --> Ca(HCO3)2(aq)

 

Poznamo začasno trdo vode, ki po prekuhavanju postane mehka, in trajno trdo vodo, ki ohrani trdoto tudi po prekuhavanju.

 

Pri segrevanju vode se izločata kalcijev in magnezijev karbonat v obliki belega trdnega ostanka.

 

Ca(HCO3)2(aq) --> CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)

 Vodni kamen na vodovodni pipi

 

Trdoto vode tvorijo spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Karbonati predstavljajo prehodno trdoto, ki s segrevanjem vode izginja, netopni karbonati se kot vodni kamen izločajo, preostale spojine pa predstavljajo stalno trdoto vode. Vsota spojin magnezija in kalcija je skupna trdota vode.

 

Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopnjah (°N), kjer ena stopnja pomeni vsebnost 10 mg CaO (vsebnost kalcija in magnezija) na liter vode, ali v °dH, kjer ena stopinja pomeni vsebnost 1 mg CaO na 100 ml vode.

 

Grelec vode v bojlerju naj bo nastavljen na najnizjo temperaturo. To pomaga pri zmanjaevanju nastajanja kalcijevega karbonata na grelcu. Kalcijev karbonat (vodni kamen) zmanjsa oddajanje temperature v vodo, povecuje porabo elektricne energije in zmanjsuje zivljenjsko dobo grelca.

Trda voda

Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione. Zaradi vsebnosti le-teh se pri uporabi vode pogosto pojavlja vodni kamen.

 

Mehka voda

Mehka voda je brez raztopljenega kalcija in magnezija; torej ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se vodni kamen ne pojavi. Uporabnikov, ki prejemajo naravno mehko vodo, je zelo malo.

 

Lestvica trdote vode

 0–4 °dH  zelo mehka   destilirana 
 4–8 °dH  mehka  deževnica
 8–18 °dH  srednje trda  večina vodovodnih vod
 18–30 °dH  trda  
več kot 30 °dH  zelo trda  
Na vrh