Aktualne novice

Nove cene storitev za sobodajalce

Za uporabnike storitev oskrbe z vodo in zbiranja odpadkov na območju Občine Bled se od 1.7.2020 uporabljajo spremenjene cene omenjenih storitev. Delno se je skladno s Tehničnim pravilnikom in Sklepom o cenah spremenil tudi način obračuna storitev povzročiteljem iz dejavnosti – predvsem sobodajalstvo.

 

Spremembe cen so bile podrobneje obrazložene že v zadnjih Blejskih novicah (07/2020).

 

Dodatno je s 1.7.2020 torej delno spremenjen tudi obračun storitev ravnanja z odpadki pri subjektih, ki opravljajo dejavnost sobodajalstva.

 

Sobodajalci, ki opravljajo imajo registrirano dejavnost (s.p., d.o.o.) plačujejo storitev zbiranja odpadkov celo leto na podlagi sprejete občinske zakonodaje. Osnova za obračun je velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke, s katero uporabnik razpolaga oz. minimalno potrebna velikost zabojnika, ki bi jo skladno s Tehničnim pravilnikom uporabnik moral imeti, v kolikor je dejanski zabojnik premajhen glede na predpisano potrebno velikost.

 

 

Sobodajalci (fizične osebe) bodo na mesečnih računih imeli obračunane akontacije količin odpadkov, ki izhajajo iz količine odpadkov, ki se povzročijo z nočitvijo (ena nočitev = 0,005m3 oz. 5 litrov). Enkrat letno se bo izvedel poračun storitev, kjer bomo primerjali količino že zaračunanih odpadkov glede na povzročeno količino.

 

Če imate na računu obračunano storitev Ravnanje z odpadki (N) ena nočitev pomeni 0,2614 EUR. Iz vašega končnega zneska lahko potem izračunate, kakšno akontacijo količin izhajajoč iz nočitev mesečno plačujete.Arhiv novic
Na vrh