Novosti pri ravnanju z odpadki

Infrastruktura Bled d.o.o. je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Na področju ravnanja z odpadki skladno s sprejetim Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki od meseca maja naprej veljajo večje spremembe pri odvozu odpadkov.

 

Obvezen zabojnik za mešano embalažo

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je v veljavi od maja 2014 naprej, se uvaja obvezna uporaba zabojnika za mešano embalažo za vsa gospodinjstva. Prva akcija za ugodnejši nakup zabojnikov, ki smo jo pripravili v mesecu maju, je bila med prebivalci občin Bled in Gorje lepo sprejeta. Tako ima zabojnik za mešano embalažo že 70 %  gospodinjstev. Vse druge, ki si zabojnika za mešano embalažo še niste priskrbeli, pozivamo, da si ga čim prej zagotovite. Uporabnikom, ki si zabojnika za mešano embalažo v prehodnem obdobju (do konca leta 2014) ne bodo priskrbeli sami, ga bomo avtomatsko dostavili v najem.

 

Odvoz zabojnika za mešano embalažo se ne zaračunava. Edini strošek je nakup ali najem zabojnika ustrezne velikosti.

 

Sprememba cen storitev ravnanja z odpadki

Z začetkom maja 2014 so v veljavi spremenjene – nižje cene storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva. Uporabniki ste spremenjene cene opazili na računu za mesec maj, ki ste ga prejeli v začetku junija. Uporabniki s 120 l zabojnikom boste tako od maja za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na področjih, kjer je izvajalec javne službe Infrastruktura Bled, po novem privarčevali 2,84 EUR mesečno. Cena koncesionarja Saubermacher Slovenija d.o.o. pa se je po novem zvišala za 0,08 EUR na eno praznjenje 120 l zabojnika. Pogodbeni uporabniki tako glede na stopnjo ločevanja odpakov po novem lahko nekaj prihranite, lahko pa imate celo dodatne stroške s storitvami ravnanja z odpadki.

 

Novi koncesionar obdelave in odlaganja odpadkov – nove cene v občini Gorje

Občina Gorje je v ponovljenem razpisu za izbiro koncesionarja za izvajanje javne službe obdelave in odlaganja odpadkov izbrala novega koncesionarja, in sicer podjetje Jeko-in d.o.o. Občinski svet Občine Gorje je na avgustovski občinski seji tako že obravnaval in sprejel elaborat ter nove cene za storitve obdelave in odlaganja odpadkov. Gospodinjstva, ki so v največji meri uporabniki storitev javne službe, bodo v prihodnje z uveljavitvijo novih cen, torej od 1. 9. 2014, celo manj obremenjena. Izračun za povprečno gospodinjstvo je predstavljen v nadaljevanju.

 

Cenik storitev po obstoječih in novih cenah

Stare cene

Storitev.

€/kg.

€/m3

€/m3 z DDV

Obdelava komunalnih odpadkov

0,1107

10,8027

11,8289

Odlaganje ostankov odpadkov

0,0406

3,9579

4,3339

Skupaj

 

14,7606

16,1628

 

Nove cene

Storitev.

€/kg.

€/m3

€/m3 z DDV

Obdelava komunalnih odpadkov

0,0280

2,8000

3,0660

Odlaganje ostankov odpadkov

0,093

9,3000

10,1835

Skupaj

 

12,1000

13,2495

 

Primer izračuna zmanjšanja stroškov za gospodinjstva

Z novim koncesionarjem se bosta storitvi obdelave in odlaganja znižali za 2,9133 EUR/m3.

Za gospodinjstvo s 120 l zabojnikom in 1 odvozom na mesec to pomeni prihranek 0,35 EUR/mesec oz. 4,20 EUR/leto.

Za gospodinjstvo s 120 l zabojnikom in 2 odvozoma na mesec to pomeni prihranek 0,70 EUR/mesec oz. 8,40 EUR/leto.

 

Na vrh