Novosti pri ravnanju z odpadki

Infrastruktura Bled d.o.o. je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Na področju ravnanja z odpadki skladno s sprejetim Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki od meseca maja naprej veljajo večje spremembe pri odvozu odpadkov.

 

Obvezen zabojnik za mešano embalažo

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je v veljavi od maja 2014 naprej, se uvaja obvezna uporaba zabojnika za mešano embalažo za vsa gospodinjstva. Prva akcija za ugodnejši nakup zabojnikov, ki smo jo pripravili v mesecu maju, je bila med prebivalci občin Bled in Gorje lepo sprejeta. Tako ima zabojnik za mešano embalažo že 70 %  gospodinjstev. Vse druge, ki si zabojnika za mešano embalažo še niste priskrbeli, pozivamo, da si ga čim prej zagotovite. Uporabnikom, ki si zabojnika za mešano embalažo v prehodnem obdobju (do konca leta 2014) ne bodo priskrbeli sami, ga bomo avtomatsko dostavili v najem.

 

Odvoz zabojnika za mešano embalažo se ne zaračunava. Edini strošek je nakup ali najem zabojnika ustrezne velikosti.

 

Sprememba cen storitev ravnanja z odpadki

Z začetkom maja 2014 so v veljavi spremenjene – nižje cene storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva. Uporabniki ste spremenjene cene opazili na računu za mesec maj, ki ste ga prejeli v začetku junija. Uporabniki s 120 l zabojnikom boste tako od maja za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na področjih, kjer je izvajalec javne službe Infrastruktura Bled, po novem privarčevali 2,84 EUR mesečno. Cena koncesionarja Saubermacher Slovenija d.o.o. pa se je po novem zvišala za 0,08 EUR na eno praznjenje 120 l zabojnika. Pogodbeni uporabniki tako glede na stopnjo ločevanja odpakov po novem lahko nekaj prihranite, lahko pa imate celo dodatne stroške s storitvami ravnanja z odpadki.

 

Na vrh