Komunala Bled
Komunala Bled

E-sporočanje stanja vodomera

Stanje vodomera lahko sporočate po 25. dnevu tekočega meseca in najpozneje do 3. dneva naslednjega meseca, kar bo upoštevano pri tekočem obračunu komunalnih storitev. Če boste stanje vodomera sporočali mesečno, bo obračun komunalnih storitev izveden po dejanski porabi, v nasprotnem primeru bo obračunana akontacija.

 

Prijava na E-novice

Želite biti obveščeni o novostih, spremembah in izrednih dogodkih s področja:

  • oskrbe s pitno vodo,
  • ravnanja z odpadki,
  • urejanja okolice, vzdrževanja cest in zimske službe ter
  • pokopališke dejavnosti

v občinah Bled in Gorje?

 

Prijavite se na prejemanje e-novic.

 

Kako zložimo tetrapak?

Eden od načinov, kako lahko prihranimo prostor v zabojniku za mešano embalažo. Oglejte si video.

 

 

Novosti pri ravnanju z odpadki

Na področju ravnanja z odpadki skladno s sprejetim Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki od meseca maja naprej veljajo večje spremembe pri odvozu odpadkov.

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov od 4. 5. 2014 naprej poteka vsakih 14 dni in ne več tedensko

Podrobnosti in termini odvozov po posameznih naseljih oz. ulicah so predstavljeni v Koledarju odvoza mešanih komunalnih odpadkov za leto 2014, ki ga lahko najdete na naših straneh.

 

Sprememba cen storitev ravnanja z odpadki

Z začetkom maja 2014 so v veljavi spremenjene – nižje cene storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva ...

 

Obvezen zabojnik za mešano embalažo pri vseh gospodinjstvih

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki se uvaja obvezna uporaba zabojnika za mešano embalažo za vsa gospodinjstva.

 

Na vrh