Komunala Bled
Komunala Bled

Novosti pri ravnanju z odpadki

Na področju ravnanja z odpadki skladno s sprejetim Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki od meseca maja naprej veljajo večje spremembe pri odvozu odpadkov.

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov od 4. 5. 2014 naprej poteka vsakih 14 dni in ne več tedensko

Podrobnosti in termini odvozov po posameznih naseljih oz. ulicah so predstavljeni v Koledarju odvoza mešanih komunalnih odpadkov za leto 2014, ki ga lahko najdete na naših straneh.

 

Sprememba cen storitev ravnanja z odpadki

Z začetkom maja 2014 so v veljavi spremenjene – nižje cene storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva ...

 

Nove cene – novi koncesionar obdelave in odlaganja odpadkov

Od 1. 9. 2014 za Občino Gorje veljajo nove cene obdelave in odlaganja odpadkov.

 

 

Obvezen zabojnik za mešano embalažo

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je v veljavi od maja 2014 naprej, se uvaja obvezna uporaba zabojnika za mešano embalažo za vsa gospodinjstva. Prva akcija za ugodnejši nakup zabojnikov, ki smo jo pripravili v mesecu maju, je bila med občani lepo sprejeta. Vse druge, ki si zabojnika za mešano embalažo še niste priskrbeli, pozivamo, da si ga čim prej zagotovite. Uporabnikom, ki si zabojnika za mešano embalažo v prehodnem obdobju (do konca leta 2014) ne bodo priskrbeli sami, ga bomo avtomatsko dostavili v najem.

 

Odvoz zabojnika za mešano embalažo se ne zaračunava. Edini strošek je nakup ali najem zabojnika ustrezne velikosti.

 

Akcijska prodaja zabojnikov od 1. do 30. novembra 2014

V mesecu novembru organiziramo akcijsko prodajo zabojnikov za mešano embalažo (plastično, kovinsko, sestavljeno) in zabojnikov za papir in kartonsko embalažo.

 

Akcijske cene so: 

  • 120 l zabojnik – 33 EUR
  • 240 l zabojnik – 44 EUR

 

Akcijski ceni veljata za nakup zabojnika za mešano embalažo in zabojnika za papir ter kartonsko embalažo. Mogoče je tudi plačilo na 3 obroke za 120 l zabojnik oz. na 4 obroke za 240 l zabojnik.Glede na zbrane količine embalaže za gospodinjstva z 1–3 člani predlagamo 120 l zabojnik, za gospodinjstva s 4–6 člani pa 240 l zabojnik. Zabojnik lahko kupite ali vzamete v najem. Če se odločite za najem, mesečni strošek znaša 0,85 EUR/mesec tako za 120 l kot tudi za 240 l zabojnik.

 

Akcijska prodaja zabojnikov bo potekala od 1. do 30. novembra 2014 in bo veljala samo za gospodinjstva, ki uporabljajo storitve v občinah Bled in Gorje.

Akcija zakojnikov 

V ceno (z DDV) je zajet zabojnik z ustrezno barvo pokrova, ustrezno nalepko, s čipom in z identifikacijsko nalepko ter z dostavo na vaš naslov (najpozneje v 14 dneh po zaključku akcije).

 

Zabojnik po akcijski ceni lahko naročite v sprejemni pisarni Infrastrukture Bled na Rečiški 2, po telefonu 04/578 05 35 in 04/578 05 12 ali prek e-pošte: ....

 

120 l zabojnik – 33 EUR

240 l zabojnik – 44 EUR

E-sporočanje stanja vodomera

Stanje vodomera lahko sporočate po 25. dnevu tekočega meseca in najpozneje do 3. dneva naslednjega meseca, kar bo upoštevano pri tekočem obračunu komunalnih storitev. Če boste stanje vodomera sporočali mesečno, bo obračun komunalnih storitev izveden po dejanski porabi, v nasprotnem primeru bo obračunana akontacija.

 

Prijava na E-novice

Želite biti obveščeni o novostih, spremembah in izrednih dogodkih s področja:

  • oskrbe s pitno vodo,
  • ravnanja z odpadki,
  • urejanja okolice, vzdrževanja cest in zimske službe ter
  • pokopališke dejavnosti

v občinah Bled in Gorje?

 

Prijavite se na prejemanje e-novic.

 

Kako zložimo tetrapak?

Eden od načinov, kako lahko prihranimo prostor v zabojniku za mešano embalažo. Oglejte si video.

 

 

Na vrh