Skoči na glavno vsebino

Soglasja

Izdaja mnenj, projektnih pogojev in soglasij

Infrastruktura Bled d.o.o. za območje občin Bled in Gorje, ki ju oskrbuje s pitno vodo in za kateri opravlja sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, določa pogoje o priključitvi na vodovodno omrežje, izdaja projektne pogoje in mnenja, vezana na urejanje prostora in opremljanje le-tega z vodovodnimi napravami in objekti, izdaja projektne pogoje za izgradnjo komunalne infrastrukture ter določa pogoje o načinu ravnanja s komunalnimi odpadki.

 

Na podlagi vlog strank v skladu z Gradbenim zakonom (Ur.l.RS, št. 61/2017) izdajamo projektne pogoje in mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

 

Kako in kam oddati vlogo za izdajo projektnih pogojev, soglasij?

Območje občine Bled:

Izpolnjeno vlogo s prilogami:

  • pošljete po pošti (Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled) ali
  • oddate v sprejemni pisarni Občine Bled.

 

Območje občine Gorje:

Izpolnjeno vlogo s prilogami:

  • pošljete po pošti (Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled) ali
  • oddate v sprejemni pisarni na sedežu podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

 

Stranka  vlogo za izdajo projektnih pogojev, mnenja in soglasja k priključitvi lahko napiše v poljubni obliki in jo lastnoročno podpiše, lahko pa izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu.

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in mnenj je treba priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah Gradbenega zakona.

 

Kako je mogoče dvigniti projektne pogoje ali mnenje?

Projektni pogoji oziroma mnenje bodo poslani stranki na naslov, posredovan na vlogi. Po dogovoru je mogoč tudi osebni dvig.

 

Priloženo projektno dokumentacijo k vlogi stranka dvigne osebno na sedežu podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

Na vrh