Novice

NOVA EKO OTOKA V OBČINI GORJE

NOVA EKO OTOKA V OBČINI GORJE

UREDITEV DVEH PODZEMNIH EKOLOŠKI OTOKOV V OBČINI GORJE

Občina Gorje je s sofinanciranjem Javnega zavoda Triglavski narodni park uredila dva podzemna ekološka otoka, in sicer na lokaciji v Zgornjih Gorjah ob pokopališču in na lokaciji v Spodnjih Gorjah pri objektu Spodnje Gorje 29. Na obeh lokacijah so postavljeni štirje podzemni zabojniki namenjeni ločenemu zbiranju embalaže, papirja, stekla in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Z ureditvijo novih podzemnih ekoloških otokov se bodo odstranili obstoječi zabojniki v Zgornjih Gorjah ob pokopališču in v Mevkužu ter v Spodnjih Gorjah.

 

V zadnjem času se, kljub rednemu čiščenju in odvozu odpadkov z ekoloških otokov, na nekaterih še vedno kopičijo napačno odloženi odpadki, ki kazijo videz kraja. Ob zabojnikih in v zabojnikih je tako mogoče najti mešane, kosovne in gradbene odpadke ter zeleni odrez.

 

Odlaganje odpadkov je odraz okoljske ozaveščenosti, ki je najprej vidna prav v naši bližnji okolici. K bolj urejenemu izgledu naselja in varovanju okolja veliko prispeva prav vsak posameznik, s tem ko dosledno ločuje odpadke ter upošteva osnovna pravila o ravnanju z različnimi odpadki, kamor spada tudi odlaganje odpadkov na ekoloških otokih. Na ekoloških otokih se lahko odloži le odpadni papir, steklo, embalaža in biorazgradljivi kuhinjski odpadki. Odlaganje ostalih odpadkov v zabojnike ali poleg zabojnikov ni dovoljeno. Za vse ostale odpadke je na voljo zbirni center na Rečiški cesti na Bledu, še uporabni izdelki pa se lahko oddajo v trgovini Centra ponovne rabe ŠKART.

 

Slika Eko otoka Spodnje Gorje

 

Slika Eko otoka Zgornje Gorje

Na vrh